dr hab. Maria Parlińska - emerytowany profesor SGGW

Redaktor Naczelny Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego

Doctor honoris causa Latvia University of Life Sciences and Technologies

Członek zagraniczny Latvian Academy of Agriculture and Forestry Sciences  

Honorowy profesor Aeres University of Applied Sciences Netherlands

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Zakład Metod Ilościowych

dr hab. Maria Parlinska- retired WULS-SGGW professor  

Editor-in-Chief Scientific Journal of WULS-SGGW, Problems of Word Agriculture

Doctor honoris causa Latvia University of Life Sciences and Technologies

Foreign member Latvian Academy of Agriculture and Forestry Sciences  

Honorary Professor Aeres University of Applied Sciences Netherlands

 

Warsaw University of Life Sciences – SGGW  

Faculty of Economic Sciences  

Department of Agricultural Economics and International Economic Relations  

Division of Quantitative Methods  

 

 ul. Nowoursynowska 166

 02-787 Warszawa

 budynek nr 3, pokój 103A

tel.: (+48) 602 231 157

email: maria@parlinski.pl

Nowoursynowska 166  

 02-787 Warsaw, Poland  

building 3, room 103A  

 

 

WYKSZTAŁCENIE

EDUCATION

MIEJSCE PRACY, STANOWISKA

ACADEMIC POSITIONS

DYDAKTYKA

TEACHING EXPERIENCE

OBSZAR NAUKOWY

RESEARCH INTERESTS

WYKAZ PUBLIKACJI

PUBLICATIONS

KIEROWANIE LUB UDZIAŁ W ZESPOŁACH REALIZUJĄCYCH TEMATY BADAWCZE

RESEARCH PROJECTS AND GRANTS

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADRY

ACHIEVEMENTS IN THE FIELD OF EDUCATION OF ACADEMIC STAFF

POSIADANE UPRAWNIENIA, UKOŃCZONE KURSY, SZKOLENIA

LICENSES, COMPLETED COURSES AND TRAININGS

PEŁNIONE FUNKCJE, CZŁONKOSTWO I STANOWISKA POZA SGGW

OTHER PROFESSIONAL POSITIONS AND ACTIVITIES (OUTSIDE OF THE WULS)

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

HONOURS AND AWARDS

OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE

ORGANIZATIONAL ACHIEVEMENTS

KONFERENCJE

CONFERENCES

CV

CV