MIEJSCE PRACY, STANOWISKA

od

do

Nazwa zakładu pracy

Stanowisko

                    19.12.2018 Latvia University of Life Sciences and Technologies Doctor Honoris Causa

06.2013

 

Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego

Redaktor Naczelny

07.06.2013

 

Łotewska Akademia Nauk Rolniczych i Leśnych

Członek zagraniczny

01.01.2013

 31.12.2016

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Zakład Metod Ilościowych

Kierownik katedry

28.12.2010

30.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Zakład Metod Ilościowych

Profesor nadzwyczajny SGGW

01.02.2010

 31.12.2012

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Zakład Metod Ilościowych

Kierownik Zakładu Metod Ilościowych

                    27.10.2009

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa

Samodzielny pracownik nauki

01.10.2008   CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej Członek zespołu ds. oceny projektów dydaktyczno-naukowych 
01.10.2007 30.09.2018 EUROLIGUE Life Science University Area subject - przedstawiciel  SGGW

01.10.2006

30.09.2012

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych ds. projektów europejskich/wymiany studentów

Członek senackiej Komisji ds. współpracy międzynarodowej

01.10.2002

30.09.2008

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa

Członek Senatu Uczelni

01.10.1998

30.09.2002

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej

Adiunkt

01.10.1998

30.09.2002

Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna w Jarocinie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Adiunkt

06.02.1997

30.06.1998

Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Warszawa

Z-ca Dyrektora Biura Informacji i Analiz

01.10.1996

05.02.1997

Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Warszawa

Dyrektor Departamentu Informacji i Analiz

01.10.1996

30.09.2004

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa

Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Ekonomiczno Rolniczego

01.01.1996

30.09.1996

Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Warszawa

Główny Specjalista ds. statystyki

01.12.1986

31.12.1996

Instytut Rybactwa Śródlądowego Żabieniec

Specjalista – konsultant ds. statystyki i informatyki

01.04.1981

26.10.,2009

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa

Adiunkt

01.10.1980

31.03.1981

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa

Wykładowca

01.10.1973

30.09.1980

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa

Starszy asystent

01.10.1972

30.09.1973

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa

Asystent

POWRÓT