dr hab. Maria Parlińska - profesor UTH

Doctor honoris causa Latvia University of Life Sciences and Technologies

Członek zagraniczny Latvian Academy of Agriculture and Forestry Sciences

Honorowy profesor Aeres University of Applied Sciences Netherlands

 

 

UTH Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej

dr hab. Maria Parlinska - UTH professor

Doctor honoris causa Latvia University of Life Sciences and Technologies

Foreign member Latvian Academy of Agriculture and Forestry Sciences

Honorary Professor Aeres University of Applied Sciences Netherlands

 

 

Helena Chodkowska University of Technology and Economics

  

 

 Kampus (Campus) ul. Jagiellońska 82F

 03-301 Warszawa

 

email: maria.parlinska@uth.edu.pl

Kampus (Campus) ul. Jutrzenki 135

    02-231 Warsaw, Poland  

 

  

WYKSZTAŁCENIE

EDUCATION

MIEJSCE PRACY, STANOWISKA

ACADEMIC POSITIONS

DYDAKTYKA

TEACHING EXPERIENCE

OBSZAR NAUKOWY

RESEARCH INTERESTS

WYKAZ PUBLIKACJI

PUBLICATIONS

KIEROWANIE LUB UDZIAŁ W ZESPOŁACH REALIZUJĄCYCH TEMATY BADAWCZE

RESEARCH PROJECTS AND GRANTS

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADRY

ACHIEVEMENTS IN THE FIELD OF EDUCATION OF ACADEMIC STAFF

POSIADANE UPRAWNIENIA, UKOŃCZONE KURSY, SZKOLENIA

LICENSES, COMPLETED COURSES AND TRAININGS

PEŁNIONE FUNKCJE, CZŁONKOSTWO I STANOWISKA POZA UTH

OTHER PROFESSIONAL POSITIONS AND ACTIVITIES (OUTSIDE OF THE UTH)

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

HONOURS AND AWARDS

OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE

ORGANIZATIONAL ACHIEVEMENTS

KONFERENCJE

CONFERENCES

CV

CV