ACHIEVEMENTS IN THE FIELD OF EDUCATION OF ACADEMIC STAFF

A.   Acting as a promoter of people who have obtained a doctoral degree or have a Ph.D.:

 

Name and surname

Title

Name of entity that gave a degree or in the opened wire

Year of award of the degree / doctoral opening

1.

Anna Skwara

Programowanie polityki rozwoju Polski w dostosowaniu do standardów Unii Europejskiej

Warsaw University of Life Sciences – SGGW; Faculty of Economic Sciences

- / 2010

2.

Marcin Adamczyk

Ekonomiczno-społeczne aspekty handlu internetowego na przykładzie wybranych przedsiębiorstw branży księgarskiej województwa mazowieckiego

Warsaw University of Life Sciences – SGGW; Faculty of Economic Sciences

- / 2011

3.

Michał Wielechowski

Deficyt budżetowy i dług publiczny Polski z perspektywy nowej ekonomii politycznej

Warsaw University of Life Sciences – SGGW; Faculty of Economic Sciences

2016 / 2013

4.

Łukasz Pietrych

Zastosowanie teorii stabilnych alokacji w projektowaniu rynku pracy z uwzględnieniem roli infoormacji

Warsaw University of Life Sciences – SGGW; Faculty of Economic Sciences

2017 / 2015

5.

Iryna Petrovska

Wykorzystanie chmury obliczeniowej w polskiej gospodarce

Warsaw University of Life Sciences – SGGW; Faculty of Economic Sciences

- / 2015

6.

Beata Kowalczyk née Gzejszczyk

Convergence Processesin in the Agricultural Sector in the Countries Joining the Eurozone

Warsaw University of Life Sciences – SGGW; Faculty of Economic Sciences

2019 / 2017

 

B. Reviewer of doctoral dissertations:

 

Name and surname

Title

The unit that has given the degree

1. 

Aleksandra Górecka

Uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej na terenie gmin wiejskich województwa podkarpackiego

Warsaw University of Life Sciences – SGGW; Faculty of Economic Sciences

2.

Joanna Chudzian

Wpływ promocji na kształtowanie się zachowań rynkowych konsumentów produktów mleczarskich

Warsaw University of Life Sciences – SGGW; Faculty of Economic Sciences

3.

Agata Sielska

Podejmowanie decyzji produkcyjnych w gospodarstwach rolnych przy wielorakości celów

SGH Warsaw School of Economics; Collegium of Management and Finance

4.

Ilze Stokmane

Competitiveness and development tendences of the Baltic countries

Latvia University of Agriculture; Faculty of Economics

5.

Rosita Zvirgzdina's

Analytical evaluation of economic aspects of intensifications of the activity of dairies in Latwian rural regions

Latvia University of Agriculture; Faculty of Economics

6.

Sanda Cingule - Vinogradova

Evaluation of the potential of Southern Latgale and the directions of its development

Latvia University of Agriculture; Faculty of Economics

7.

Saturnin Lazare Adigaw-E-Touck Adigaw

Contributions à quelques problèmes de modélisation statistique non paramétrique

L'Université de Rouen France

8.

Lāsma Dobele

Social Entrepreneuship Development Possibilities in Latvia

Latvia University of Agriculture; Faculty of Economics and Social Development

9. Sandija Zeverte-Rivza's Risk evaluation in production of renewable energy in rural enterprises in Latvia Latvia University of Agriculture; Faculty of Economics and Social Development

10.

Aleksandra Pawłowska

Farm income decomposition using the counterfactual method

SGH Warsaw School of Economics; Collegium of Economic Analysis

C. Care for candidates for doctorate:

    1. Beata Grzejszczyk

    2. Maryna Panchenko

    3. Piotr Pomiechowski

D. Pełnienie funkcji recenzenta rozpraw habilitacyjnych:

 

Name and surname

Title habilitation work

The unit that has given the degree

1.

Adam Wąs

Modelowanie przemian strukturalnych polskiego rolnictwa

Warsaw University of Life Sciences – SGGW; Faculty of Economic Sciences

2.

Agnieszka Sompolska Rzechuła

Ocena jakości życia na poziomie lokalnym na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Warsaw University of Life Sciences – SGGW; Faculty of Economic Sciences

3.

Salima Taibi-Hassani

Modelés Prévisionnels et  Elaboration d’Endices: une Approche non Paramétrique

L'Université de Rouen France

E. Education of students in the framework of doctoral studies:

 

Institution

Title of lecture/speech

In years

1.

PhD studies at the Faculty of Economic Sciences

Mathematical  Statistics

2011 - 2018

2.

PhD studies at the Faculty of Economic Sciences

PhD seminary (individual)

2011 - 2018

3.

PhD studies at the Faculty of Economic Sciences

Quantitative methods in economics

2014 - 2018

BACK