DYDAKTYKA

  Wykładane przedmioty (w języku polskim, angielskim lub niemieckim):

- ekonomika informacji;

- matematyka;

- statystyka;

- ekonometria;

- badania operacyjne;

- informatyka;

- programowanie bazy danych;

- prognozowanie gospodarcze i symulacje;

- seminaria licencjackie, magisterskie i doktoranckie.

  Wykłady na uczelniach zagranicznych:

     - 2016 University of Hohenheim Germany – studenci i doktoranci;

     - 2016 Latvia University of Agriculture Jelgava – studenci i doktoranci;

     - 2016 Latvia University of Agriculture Jelgava – studenci i doktoranci;

- 2015 Latvia University of Agriculture Jelgava – studenci i doktoranci;

- 2014 Latvia University of Agriculture Jelgava – studenci i doktoranci;

- 2014 Czech University of Life Sciences Prague (CULS) Summer Schools the Euroleague Student Association (ELSA);

- 2013 BOKU University in Vienna Austria - uczestnicy Summer Schools the Euroleague Student Association (ELSA);

- 2012 University of Maribor, Slovenia – studenci;

- 2012 CULS Praha Czechosłowacja - uczestnicy Summer Schools the Euroleague Student Association (ELSA);

- 2012 University CAH Dronten Holandia – studenci;

- 2011 TEI of Epirus, Preveza Grecja – studenci;

- 2011 SGGW Warszawa - uczestnicy Summer Schools the Euroleague Student Association (ELSA);

- 2010 University CAH Dronten Holandia – studenci;

- 2010 BOKU  University in Vienna Austria - uczestnicy Summer Schools the Euroleague Student Association (ELSA);

- 2009 Wageningen University Holandia – uczestnicy Summer Schools the Euroleague Student Association (ELSA);

- 2008 CULS Praha Czechosłowacja - uczestnicy Summer Schools the Euroleague Student Association (ELSA);

- 2007 Cranfield University Wielka Brytania – doktoranci;

- 2007 SGGW Warszawa - uczestnicy Summer Schools the Euroleague Student Association (ELSA);

- 2007 Cukurova University Turcja – studenci;

- 2007 Universidad Politecnica de Valencia Włochy – studenci;

- 2006 University CAH Dronten Holandia – studenci;

- 2005 Wageningen University Holandia – doktoranci i magistranci;

- 2004 University CAH Dronten Holandia – studenci.

  Promotorka – w kraju i zagranicą:

     - 3 rozpraw doktorskich;

- 182 prac magisterskich;

- 201 licencjackich (inżynierskich).

  Recenzentka  – w kraju i zagranicą:

     - 3 rozpraw habilitacyjnych;

      - 17 monografii;

     - 10 rozpraw doktorskich;

- 225 prac licencjackich i magisterskich.

 

POWRÓT