KIEROWANIE LUB UDZIAŁ W ZESPOŁACH REALIZUJĄCYCH TEMATY BADAWCZE

 - PARLIŃSKA M., 2013: Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs" (AIKNC), Council of Higher Education of Latvia: „Ocena programów edukacji ekonomicznej w powiązaniu z badaniami naukowymi” - członek projektu.

 - PARLIŃSKA M., 2012: IERiGŻ-PIB członek zespołu realizującego zadanie 4802 w zakresie oceny raportów rynkowych przed publikacją.

 - PARLIŃSKA M., 2011: Uczestnik grantu MNiSW ."EU Public Administration of EU Regional Policy and Rural Development in V-4 Countries" no 10930017.

 - PARLIŃSKA M., 2010: Uczestnik projektu PARP finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w programie operacyjnym „Kapitał Ludzki” w zakresie: Asymetria informacji i problemy z nią związane no 19300171.

 - PARLIŃSKA M., 2010: Grant naukowo-dydaktyczny Erazmus Mundus - Agricultural University in Stavropol Russia; Agricultural University in Petersburg Russia; University Hohenheim, Germany; SGGW Warszawa.

 - PARLIŃSKA M. 2007 - 2008: Naukowy projekt międzynarodowych seminariów naukowych na zasadach „distance seminar”.  Grant nr 504-08270018 i grant nr 504-10-08250016.

 - PARLIŃSKA M. 2007: Narodowy Program Foresight „Polska 2020”. Pole badawcze: Technologie informacyjne i telekomunikacyjne – panel tematyczny: ICT a edukacja uczestnik projektu. Raporty http://www.polska2020.pl/cms/pl/publications/artykuly.

 - CUMBER C.J., RICKERL D.H., BROOKS A., PARLIŃSKA M., SAWICKA J. 2005: The Evolution of Women’s Work: Global Women’s Issues - uczestnik projektu:

          - Conference Presentation: World Association for Case Method Research & Case Method Application (WACRA), Brno, Czech Republic, July 3-6, 2005;

          - Abstract Publication: World Association for Case Method Research & Case Method Application (WACRA) Proceedings. Page 65, July 2005;

          - The article was published in: The International Journal of Case Method Research & Application (IJCRA), Volume XVII, Issue No. 4, s.558-568.

 - PARLIŃSKA M. 2004: Dystrybucja informacji na giełdach towarowych. Grant nr 50408070012 od 24.06.2003 do 31.01.2004. Badania wykorzystane w pracy habilitacyjnej: Rola informacji w gospodarce rynkowej na podstawie wybranych rolnych rynków hurtowych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2008.

 - PARLIŃSKA M., 2002: Zagospodarowanie gruntów nieużytkowanych rolniczo. Projekt KBN Nr 6P06J02520 – uczestnik projektu. Sprawozdanie: Zagospodarowanie gruntów rolnych nieużytkowanych rolniczo. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002.

 - PARLIŃSKA M., 2001: Perspektywy kredytowania gospodarstw rolniczych i podmiotów gospodarczych przez BGŻ – wiceprzewodnicząca projektu – realizowanego w ramach umowy o współpracy zawartej w dniu 23.03.2001 pomiędzy BGŻ S.A. a Wydziałem Ekonomiczno-Rolniczym SGGW. Sprawozdanie: Perspektywy kredytowania gospodarstw rolniczych i podmiotów gospodarczych przez Bank Gospodarki Żywnościowej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2001.

 - PARLIŃSKA M., 1996: Ekspertyza z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 1996. Dyrektor Biura Analiz i Informacji MRiGŻ dla Senackiej Komisji Rolnictwa.

POWRÓT