KONFERENCJE

 

Konferencje zagraniczne

2022 Scientific Conference "Orgaanizatinal, Economic and Social Components of Entntrepreneneurship Sevelopment: Ministry of Education and Science of Ukraine,Lviv University, Ukraine - uczestnik

2022

XIII Eurasian Conference on Language & Social Sciences

Daugavpils University, Latvia

- referat na sesji plenarnej:  Human Capital Versus Online Education During Pandemic in Poland

2021

22nd Annual International Scientific Conference "ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT 2021"

Latvia University of Life Sciences and Technologies, Jelgava, Latvia; Faculty of Economics and Social Development

- referat:  Female Entrepreneurship in Rural Areas in the Aspect of the Labor Market

2020

Europejski Zielony Ład na rzecz rozwoju biogospodarki

Latvia University of Life Sciences and Technologies

- referat na sesji plenarnej: Challenges for city agriculture related to the development strategy European Green Deal

2020

Posiedzenie Międzynarodowej Rady Doradczej Łotewskiego Uniwersytetu Nauk Przyrodniczych i Technologii

Międzynarodowa Rada Doradcza Łotewskiego Uniwersytetu Nauk Przyrodniczych i Technologii

Członek Międzynarodowej Rady Doradczej Łotewskiego Uniwersytetu Nauk Przyrodniczych i Technologii - czynny udział w dyskusjach na tematy zgodne z Agendą spotkania

2019

3rd International Conference on Economic Research, ECONALANYA 2019

Alanya Alaaddin Keykubat University, Turkey

- członek komitetu naukowego

- przewodnicząca sesji tematycznej 8 A

- referat na sesji plenarnej: The Role of the Accident Insurance in Agriculture for Farmers

2019

20th Annual International Scientific Conference Economic Science for Rural Development

Latvia University of Life Sciences and Technologies

- członek komitetu naukowego

- referat na sesji plenarnej: Activities of Senior Councils in Poland

2019

3th International Conference on Food and Agricultural Economics

Alanya Alaaddin Keykubat University, Turkey

- członek komitetu naukowego

- przewodnicząca sesji plenarnej I A

- referat na sesji plenarnej: Human Capital in Poland  (Comparison with others EU countries)

2018

Economic Science for Rural Development

Latvia University of Life Sciences and Technologies

- referat na sesji plenarnej: Graph theory and agribusiness

2018

Sustainable Regional Development, Challenges of Space & Society in the 21st Century

Gödello University - Hungary

- referat na sesji plenarnej: Green Cities-economic and social aspects

2017

IV International Scientific Conference Ecological and Economic Problems of International Trade

Ivan Franko National University of Lviv, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo (Bugaria), Warsaw University of Life Sciences-SGGW (Poland), Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research (Poland)

- członek komitetu organizacyjnego

 - referat na sesji plenarnej: Gravity Model in International Trade Theory and Practice

2017

8th CASEE Conference Sustainable development in Europe cooperation between science and practice. Whats the position of Central and South Eastern Europe?

Warsaw University of Life Sciences SGGW-WULS, Warsaw, Poland

 - członek komitetu naukowego

 - współprzewodnicząca sesji I: "MODERN AGRICULTURE AND REGIONAL DEVELOPMENT"

 - uczestnik

2017

InternationaL Conference on Food and Agricultural Economics

Alanya Alaaddin Keykubat University, Turkey

 - członek komitetu naukowego

 - przewodnicząca sesji IV A

 - referat: "The Analysis of Crop Insurance Market in Poland"

2016

ELLS Economics and Management

University of Hohenheim Germany

 - udział w Komitecie Naukowym

2016

Food security and environmental protection

Azerbaijan State Agricultural University Ganja

 - referat na sesji plenarnej: "Information on the wholesale agricultural market "

2016

Economics and Social Sciences in Rural Development

BOKU University in Vienna Austria

 - udział w panelu dyskusyjnym

2016

Economics and Social Sciences in Rural Development

BOKU University in Vienna Austria

 - referat na sesji plenarnej: "Bioeconomy"

2016

Economics and Social Sciences in Rural Development

BOKU University in Vienna Austria

 - udział w Komitecie Naukowym

2016

Economic Science for Rural Development

Latvian Agricultural University

 - referat na sesji plenarnej: "Chosen information systems for agriculture in Poland and France"

2016

Economic Science for Rural Development

Latvian Agricultural University

 - udział w Komitecie Naukowym

2016

Mathematical Statistics

University of Rouen France

 - udział w panelu dyskusyjnym "Mathematical Statistics in Science"

2015

16th International Scientific Conference "ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT 2015"

Latvian University of Agriculture, Faculty of Economics and Social Development, Jelgava, Latvia

- referat na sesji plenarnej: "Characteristic of Family Farming in the European Union"

2014

VI International scientific and practical conference "Regulations tax burden as a factor of economic growth"

Ministry of Education and Science of the Russian Federation; North Caucasus Federal University, Stawropol Russia; Dagestan State University, Makhachkala Russia

- referat na sesji plenarnej: Interaction of state and economic structures at the international level in Poland

2014

Otwarte posiedzenie Senatu Łotewskiego Uniwersytetu Rolniczego w Jelgavie inaugurujące pełnienie obowiązków Rektora LLU przez prof. dr hab. Irina Pilvere

Latvian University of Agriculture, Jelgava, Latvia

- uczestnik, reprezentant SGGW

2014

5th CASEE (Central and South Eastern Europe) Conference "Healthy Food Production and Environmental Preservation The Role of Agriculture, Forestry and Applied Biology"

University of Novi Sad, Faculty of Agriculture, Serbia

- współprzewodnicząca sesji I: Agronomic techniques for preserving ecosystem services

2014

15th International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development 2014"

Faculty of Economics ans Social Development, Latvia University of Agriculture

- referat na sesji plenarnej: The Euro-Zone Crisis: Overview and Impacts on the Agricultural Sector

2013

19th General CEEPUS Evaluation Conference

CEPUS & Ministry of Education, Youth and Sports - MŠMT ČR Prague

- uczestnik

2013

ELLS Annual Conference 2013 "Evaluation: Help us to improve the Student Scientific Conference"

BOKU University in Vienna Austria

- uczestnik

2013

The fourth International scientific and practical conference of students and young scientists "Young Economists - to the future of Russia"

Institute of Economics and Management North Caucasus Federal University, Stawropol Russia

- wiodący referat na sesji plenarnej: The international mobility of students and scientists

2013

International scientific and practical conference "Statistics yesterday, today and tomorrow"

Accounting and finance faculty Stavropol State Agrarian University, Stawropol Russia

- wiodący referat na sesji plenarnej: The influence of statistics for the science

2013

ELLS Scientific Student Conference 2013 "Sustainability Challenge - Technological advancements and other solutions"

BOKU University in Vienna Austria

- przewodnicząca grupy zadaniowej

2013

14th International Scientific Conference Economic Science for Rural Development 2013

Faculty of Economics, Latvia University of Agriculture

- referat: Theory of Auction on the Example of the Tender Procedure Organised by the ANR Agency

2012

19th Annual Conference on International Business and Contemporary Issues in Business, organized in  Deadwood, South Dakota, USA

Northern State University of South Dakota

- referat: The European Crisis: Implications for E.U. and U.S. Agriculture

2012

13th International Scientific Conference Economic Science for Rural Development'

Faculty of Economics, Latvia University of Agriculture, Łotwa

- udział w Komitecie Programowym

- referat: Role of Information in Agrotourism (Comparison of Two Regions Mazowieckie Voivodship and Kiev Region

2011

4th International Conference "Entrepreneurship in the Global Environment : New Challenges in the Post-Crisis Era"

Technological Educational Institute of Epirus,  Grecja

- referat: AHP model for investors decision making process

2011

12th International Scientific Conference Economic Science for Rural Development'

Faculty of Economics, Latvia University of Agriculture

- referat: Economic situation of the United States of America in 2009-2010 and the condition of the US agriculture

2010

International Conference European Union Public Administration and Development Policies and Variations In V-4 Countries

Nitra Słowacja

- uczestnik

2010

2rd Scientific Student Conference "Food and the Environment - production, quality and planning"

University of Copenhagen, Faculty of Life Sciences, Denmark

- prowadzenie sekcji: Agriculture in a bio-based Economy

2010

Croos-Border Initiatives to Facilitate Economic and Social Development in the V4 Countries and in Ukraine

Szent Istvan University, Gödöllő, Hungary

- referat: The strategic sources of information for agribusiness enterprise

2010

Actual Problems of Development of Modern Economy  

Stavropol State Agrarian University

- referat: Information systems in agribusiness

Konferencje krajowe w języku polskim

2022

I Sympozjum Naukowe " Finanse i rachunkowość - wyzwania gospodarki XXI wieku"

Mazowiecka Uczelnia Publiczna

- uczestnik

2022

XVI konferencja Naukowa " Współczesne problemy ekonomii, Zarządzania, Finansów, Ubezpieczeń i Bankowości

Mazowiecka Uczelnia Publiczna, Wydział Nauk Społecznych

- uczestnik

2021

Seminarium pt.: Finanse publiczne po COVID-19

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Komitet Nauk o Finansach PAN oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

- uczestnik

2021

VII Konferencja Naukowa "Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu

- referat: "Gospodarka światowa  dobie pandemii"

2020

XXI Konferencja "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych"

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu

- referat: "Cechy charkterystyczne Smart City"

2020

XXI Konferencja "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych"

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Instytut Ekonomii i Finansów

- uczestnik

2019

XXVI Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

- referat: "Income disparity analysis for farmers' households"

2018

Konferencja Naukowa "Seniorzy w gospodarce. Wyzwania współczesnej ekonomii i zarządzania"

Akademia Leona Koźmińskiego, GUS Urząd Statystyczny

- uczestnik

2018

Forum Bankowo-Samorządowe "Finansowanie rozwoju w perspektywie zmian"

Związek Banków Polskich

- uczestnik

2018

Konferencja Naukowa: Zarządzanie Ryzykiem w Transporcie

Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko Biaa

- referat: Infrastruktura drogowa a bezpieczeństwo w ruchu drogowym (na przykładzie woj. Mazowieckiego)

2018

II Seminarium Naukowo Techniczne "Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni"

Oddział Warszawski Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

- uczestnik

2018

XXV Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych

- referat: "Handel międzynarodowy z zastosowaniem modelu grawitacyjnego"

2017

Konferencja Naukowa "Miejsce Wolnego Rynku w Gospodarce Rolno-Żywnościowej IX z cyklu konferencji Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

- referat: "Marnotrawstwo żywności a problem odpadów;

2017

IV Forum Sektora Wołowiny Polska Wołowina 2022

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

 - uczestnik

2017

III Konferencja Naukowa "Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych"

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

- członek komitetu naukowego

- prowadzenie sesji tematycznej

 - referat: "Grawitacyjny model handlu zagranicznego - teoria a praktyka"

2017

VII Warszawskie Dni Logistyki: Edukacja - Nauka - Biznes pt.: Innowacyjne rozwiązania w logistyce

Katedra Logistyki i Koło Naukowe Logistyki,  Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,

 - referat: "Wykorzystanie grafów sieci w rozwoju logistyki"

2016

Konferencja Naukowa "Statystyka na Usługach Gospodarki Żywnościowej"

 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Statystyki i Ekonometrii

 - referat: "Wybrane modele klasyfikacyjne prognozowania upadłości firm"

2016

 II Konferencja Naukowa "Aktualne tendencje w miꤺynarodowych stosunkach gospodarczych"

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

 - członek komitetu naukowego

2015

Konferencja Warszawskie Dni Logistyki 2015 "Logistyka a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw."

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Ekonomiki i Inżynierii Logistyki

- uczestnik

2015

Konferencja Naukowa "Zarządzanie rozwojem regionalnym" w Pułtusku

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa; Burmistrz Miasta i Gminy Pułtusk

- uczestnik

2015

Uroczysta Konferencja Naukowa "Zarządzanie wiedz w organizacjach i gospodarce" z okazji Jubileuszu 70-lecia prof. zw. dr. hab. inż. Ludosława Drelichowskiego

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki w Zarządzaniu; Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą

- członek komitetu naukowego

- prowadzenie sesji tematycznej

 - referat: "Informacja strategiczna w organizacji"

2014

Konferencja Ewaluacyjna Programu CEEPUS

Polskie Biuro CEEPUS

- uczestnik

2014

Uroczysta Konferencja Naukowa Aktualne zagadnienia w rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych organizowana z okazji Jubileuszu 80-lecia urodzin Prof. dr hab. dr h. c. Jana Góreckiego

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

- przewodnicząca komitetu naukowego
 - prowadzenie sesji plenarnej
 - referat na sesji plenarnej: "Ekonomika informacji w międzynarodowych stosunkach gospodarczych"

2014

Konferencja naukowa "Agrobiznes 2014. Rozwój Agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej"

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej,

- uczestnik

2014

XV Konferencja Naukowa Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Zastosowań Informatyki i Statystyki; StatSoft Polska

- prowadzenie sesji tematycznej

2014

Konferencja Naukowa "Współczesna ekonomia"

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,  Katedra Makroekonomii

- członek rady programowej
 - referat: "Teoretyczne aspekty politycznego cyklu koniunkturalnego i budżetowego"

2014

Konferencja: STRATEGICZNY WYWIAD RYNKOWY - "Jak małe i średnie firmy mog analizowaonkurencjquot;

Strategic and Competitive Intelligence Professionals - SCIP

- uczestnik

2013

Konferencja informacyjna projektu  TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA " Jak doradzać zarządzającym rozwojem"

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego

- uczestnik

2013

 IX Kongres Ekonomistów Polskich

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

- referat: Systemy informacji rolniczej w Polsce

2013

International Conference of Marketing Management

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

- uczestnik

2013

XX Jubileuszowy Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu "Agrobiznes i obszary wiejskie w rozwoju regionalnym"

Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski

- referat: Zastosowanie metody AHP do wyboru pakietu rolno-środowiskowego w wybranym gospodarstwie

2012

Kongres Statystyki Polskiej z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- uczestnik

2011

Sympozjum Naukowe „Budżet zadaniowy w realizacji funkcji Równomierny rozwój kraju”

PWSZ w Białej Podlaskiej

- referat: Doświadczenia Ukrainy w realizacji funkcji Równomierny Rozwój

2011

Konferencja: „Budżet zadaniowy w jednostkach realizujących zadania z zakresu rolnictwa i środowiska”

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu, Ministerstwo Finansów

- referat: Sektor ochrony środowiska w celowym programie państwa na Ukrainie

2010

XVII Kongres SERiA

Uniwersytet Szczeciński

- uczestnik

Konferencje krajowe w językach obcych

2022  XIX  Międzynarodowa Konferencja Naukowa Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu

- członek Komitetu Naukowego

- referat na sesji plenarnej: "Działalność Rad Seniorów w wybranych gminach Mazowsza"

2021 VII Konferencja Naukowa p.t. Aktualne Tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych nt. "Gospodarka światowa w dobie pandemii" Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu

- członek Komitetu Naukowego

- referat na sesji plenarnej: "Pozytywne i negatywne skutki globalizacji w gospodarce światowej"

2021

XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu

- członek Komitetu Naukowego

2020

XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Ekonometrii i Statystyki

- uczestnik

2020

XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Globalne Problemy Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej"

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu

 - członek Komitetu Naukowego

 - referat na sesji plenarnej: "Wyzwania dla rolnictwa związane ze strategią Europejski Zielony Ład (EZ) w okresie pandemii"

2020

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii”

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

 - referat: "Informacje we współczesnej gospodarce"

2019 XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 2019 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Katedra Ekonometrii i Statystyki

 - przewodnicząca sesji tematycznej

 - uczestnik

2018 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Trends in Regional Development in the EU Countries” Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Latvia University of Life Sciences and Technologies - referat na sesji plenarnej: “Family gardens in cities and in the suburb – their economic and social advantages”
2018 Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 65-lecie WNE „Nauki Ekonomiczne dla Agrobiznesu i Obszarów Wiejskich” Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych  - uczestnik
2018 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Gospodarstwa industrialne versus drobnotowarowe - konkurenci czy partnerzy" Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy   - uczestnik
2018 XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej" z okazji jubileuszu 45-lecia pracy zawodowej dr hab. Marii Parlińskiej, prof. SGGW Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych  - członek Komitetu Naukowego
  - honorowy uczestnik
  - przewodnicząca sesji plenarnej
2017 III Międzynarodowa Wideokonferencja "TRENDS IN REGIONAL DEVELOPMENT IN THE EU COUNTRIES 2017" Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych; Latvia University of Agriculture, Wydziałe Ekonomii i Rozwoju Społecznego w Jełgawie (Łotwa) - referat: Gravity model of foreign trade in the era of the globalizatiom
2017  Międzynarodowa Konferencja "AGRO - Podlasie 2017 - Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem" Pennsylvania State University, USA; Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie; Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą  i Agrobiznesu w Olsztynie

 - przewodnicząca sesji tematycznej

 - referat: "Społeczna aktywność Rad Seniorów w gminach wiejskich"

2017  XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej" Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  - przewodnicząca Komitetu Naukowego,

  - przewodnicząca sesji plenarnej

  - referat: "Analiza czynników wpływających na jakość powietrza w wybranych miastach Polski"

  - referat: "Circular economy in terms of food comparative analysis of the problem in Poland and India"

2017 Międzynarodowa Konferencja "Statystyka na usługach gospodarki Żywnościowej". Jubileusz 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr hab. Karola Kukuły. Katedra Statystyki i Ekonometrii, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rolniczy im H. Kołłątaja w Krakowie

 - przewodnicząca sesji plenarnej

  - referat: "Wykorzystanie grafów i sieci w agrobiznesie"

2016  Międzynarodowa Konferencja dla Młodych Naukowców zorganizowana we współpracy polsko-azerbejdżańskiej "Istniejące uwarunkowania i perspektywy dla rozwoju rolnictwa i przemysłu" Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

 - przewodnicząca Komitetu Naukowego,

 - przewodnicząca sesji tematycznej

2016 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Metody komputerowe w ekonomii eksperymentalnej" Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Ekonomiki w Zarządzaniu - referat: "AHP jako metoda ekonomii eksperymentalnej "
2016 XI Konferencja Naukowa systemy Informacyjne w Zarządzaniu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

 - przewodnicząca sesji tematycznej

 - referat: "Definition of cloud computing and its benefits"

2016 International Conference On Suistainble Agriculture and Environment Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - udział w panelu dyskusyjnym
2016 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Biogospodarka w rozwoju wsi i agrobiznesu" Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu  referat: "Integrated research in bioeconomy"
2016 XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej"  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

- przewodnicząca Komitetu Naukowego,

 - przewodnicząca sesji tematycznej

- referat: "Agricultural structures of Poland and Turkey and analysis of agricultural mechanization levels with statistical methods comparatively"

2016 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych" Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

- członek komitetu naukowego

 - przewodnicząca sesji tematycznej

 - referat: "Inequality according Anthony Piketty"

2016 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zrównoważony Rozwój w skali Lokalnej i Regionalnej" Wyższa Szkoła Ekonomiczno Społeczna Ostrołęka  - referat "Analiza skupień jako przykład zastosowania w ocenie regionów"
2015 XVI Konferencja Naukowa Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 2015 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Katedra Ekonometrii i Statystyki

- przewodnicząca sesji tematycznej,

- referat "Development of Information Systems in Poland"

2015 XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Globalne Problemy Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej” Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

- przewodnicząca Komitetu Naukowego,

- prowadząca sesję plenarną

 

2015 Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu LOGISTYKA W AGROBIZNESIE nt. Ekonomika i organizacja logistyki w przedsiębiorstwach agrobiznesu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Ekonomiki i Inżynierii Logistyki - uczestnik
2014 Międzynarodowa konferencja „Współczesna ekonomia wsi i rolnictwa a dziedzictwo Władysława Grabskiego” Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Ekonomiki i Inżynierii Logistyk - uczestnik
2014 Międzynarodowa konferencja „Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej” Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych; Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji , Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- członek komitetu naukowego

- referat: Gospodarstwa rodzinne podstawą ustroju rolnego

2014 XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Globalne problemy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej" Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

- przewodnicząca komitetu naukowego

- prowadzenie konferencji

- prowadzenie sesji plenarnej

- referat: Political business and budget cycles

2014 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie - 10 lat w Unii Europejskiej" Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN - uczestnik
2014 International Expert Conference " Venture Capital - Chance for Spurring Innovation" Krajowy Fundusz Kapitałowy Grupa BGK; Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - uczestnik
2014 Międzynarodowa Konferencja Naukowa MIESZKALNICTWO W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ - "COMPLIANCE jako szansa rozwojowa dla polskiej spółdzielczości, 30-lecie polsko-niemieckiej współpracy prawników" Uczelni Łazarskiego, Wydział Prawa i Administracji, Centrum Kształcenia Podyplomowego; Fundacja Rozwoju Compliance (FRC) - uczestnik
2013 Międzynarodowa Konferencja Badawcza "Ilość vs Jakość, czyli kto tworzy nowoczesną gospodarkę" Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP); Ministerstow Gospodarki (MG) - uczestnik
2013 10th Intel Education SummitEntrepreneurship an Education Intel Corporation, Copernicus Science Centre, Paris Sorbonne University Center for Citizenship Education, Junior Achievement-Young Enterprise, Kozminski University, City of Warsaw - uczestnik
2013 XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych” Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Katedra Ekonometrii i Statystyki - referat: Rola systemów informacyjnych w firmach logistycznych
2013 X Międzynarodowa Konferencja Naukowa ”Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej” Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

- przewodnicząca Komitetu Naukowego

- prowadzenie Konferencji

2013 XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych” Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

- referat: Applications of production function in agriculture

- prowadzenie sesji tematycznej

2013 International Conference on Marketing Management MM2013 Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW - prowadzenie sesji tematycznej
2012 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej” Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

- członek Komitetu Naukowego

- prowadzenie sesji tematycznej

 

2012  XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Metody Ilościowe w badaniach Ekonomicznych” Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

- referat: Applications of production function in agriculture

- prowadzenie sesji tematycznej

2012 The 3rd International StudentsSymposium in Logistic and International Business Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych

- członek Komitetu Naukowego

- prowadzenie sesji tematycznej

- opieka nad gośćmi zagranicznymi

2011 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w ramach Unii Europejskiej" Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

- członek Komitetu Naukowego

- prowadzenie sesji tematycznej

2011 Międzynarodowa konferencja naukowa “Prokonsumencka gospodarka żywnościowa w krajach Unii Europejskiej w ramach projektu: Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią “od widelca do zagrody” Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - sekretarz
2011 Regional Development and Baltic Sea Region Studies. International Teachers’ Conference Uniwersytet Adama Mickiewicza, Kolegium Europejskie - uczestnik
2011 XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych” Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

- referat: Applications of production function in agriculture

- prowadzenie sesji tematycznej

2010 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w ramach Unii Europejskiej” Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

- przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

- członek Komitetu Naukowego

- prowadzenie sesji tematycznej

2009 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej” Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

- członek Komitetu Organizacyjnego

- prowadzenie sesji tematycznej 

2008  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej” Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych - członek Komitetu Organizacyjnego
2007 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej” Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych - członek Komitetu Organizacyjnego

POWRÓT