OBSZAR NAUKOWY

  Główna linia badawcza: ekonomika informacji a w szczególności:

- metody identyfikacji i pomiaru kosztów informacji w odniesieniu do wyrobów i usług informacyjnych;

- metodologia dystrybucji informacji, niwelująca koszty wynikające z jej asymetryczności;

- metody ilościowe w ekonomii.

POWRÓT