POSIADANE UPRAWNIENIA, UKOŃCZONE KURSY, SZKOLENIA

2010 - staż naukowo dydaktyczny w Stavropol State Agrarian University;

1998 - dyplom studiów podyplomowych integracji europejskiej L’Ecole Superrieure d’Administration i Instytutu Integracji Europejskiej w Natolinie;

1994 - staż naukowy w Scottish Agricultural College i University of Aberdeen;

POWRÓT