WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

- Tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu CAH Dronten Holandia;

- Złoty Krzyż Zasługi RP;

- Srebrny Krzyż Zasługi RP;

- Złoty Medal za Długoletnią Służbę;

- Medal Komisji Edukacji Narodowej;

- Złota Odznaka za Zasługi dla SGGW;

- Statuetką Bogini Ziemi i Przyrody Gaji za wkład w rozwój Wydziału Ekonomii i Zarządzania Czeskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Pradze na 60-lecie tego Wydziału;

- Medal uznania z okazji 60-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie za istotny wkład w rozwój działalności naukowej i dydaktycznej oraz długoletnią współpracę;

- Nagrody JM Rektorów:

  • SGGW - 20-krotnie (I, II i III stopnia) - za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne;

  •  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - I stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe;

- Dyplom uznania:

  • Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW - 9-krotnie - za wyróżniające osiągnięcia organizacyjne;

  • Dziekana Wydziału Rolniczego SGGW - 4-krotnie - za wyróżniające osiągnięcia organizacyjne.

POWRÓT