WYKSZTAŁCENIE

  • 2010 - staż naukowo dydaktyczny w Stavropol State Agrarian University;

  • 2009 - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, monografia  „Rola informacji w gospodarce rynkowej na podstawie wybranych rolnych rynków hurtowych” – Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

  • 1998 - dyplom studiów podyplomowych integracji europejskiej L’Ecole Superrieure d’Administration i Instytutu Integracji Europejskiej w Natolinie;

  • 1994 - staż naukowy w Scottish Agricultural College i University of Aberdeen;

  • 1981 - doktor nauk rolniczych,  dysertacja „Analiza kanoniczna w zastosowaniu do oceny fenotypowych współzależności i zmienności cech ziemniaka” – Wydział Rolniczy Szkoły Głownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

  • 1971 - magister matematyki, praca magisterska „Propagacja błędów w metodach numerycznych”  - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

POWRÓT