POWRÓT

Indeks rzeczowy

A

Algebra zdarzeń                                               60

     iloczyn (koniunkcja)                                   60

     różnica                                                          61

     suma ( alternatywa )                                 60

     zdarzenia niezależne                                 63

     zdarzenia przeciwne                                  61

Analiza danych w Excelu

     aktywowanie                                               35

     przygotowanie danych                       6, 167

Asymetria(skośność) rozkładu                     51

B

Badania statystyczne                                    17

     ciągłe                                                            17

     częściowe                                                    17

          badania ankietowe                               18

          badania monograficzne                       18

          metoda reprezentacyjna                     18

     etapy                                                            19

*

*

*

*

 

 

Dominanta                                                        41, 45

Doświadczenie losowe                                          59  

Dyspersja                                                                 46

Dystrybuanta

     zmiennej losowej                                              71

           ciągłej                                                            75

           skokowej                                                       72

E

Empiryczny obszar zmienności                           46

Estymacja                                                            

     przedziałowa                                                    111

     punktowa                                                          105

EXCEL – procedury

        analiza regresji                                             150

        estymatory punktowe                                 109

        kwartyle                                                            55

      

*

*

*

*

 
   
POWRÓT