POWRÓT                                                                         TABLICA 6. Rozkład F Fishera-Snedecora α = 0.05