POWRÓT

Literatura

     BORKOWSKI B., DUDEK H., SZCZĘSNY W. Ekonometria. Wybrane zagadnienie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

*

     GÓRCZYŃSKI J. Procedury VBA i MS Excel w badaniach statystycznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Sochaczew 2006.

*

     KISIELIŃSKA J., SKÓRNIK-POKAROWSKA.U. Podstawy statystyki z przykładami w Excelu. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.

     KOBUS P., PIETRZYKOWSKI R., ZIELIŃSKI W. Statystyka z pakietem STATISTICA, Wydanie II, Fundacja „Rozwój SGGW”. Warszawa 2000.

*

   PARLIŃSKA M., PARLIŃSKI J. Statistical Tables 1997. Online - http://www.parlinski.pl/stat/tablice.html.

     PARLIŃSKA M., WASILEWSKA E. Statystyka matematyczna dla ekonomistów 1997. Online -  http://www.parlinski.pl/stat/skrypt.html.

     PARLIŃSKA M., WASILEWSKA E. Statystyka dla ekonomistów, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2000.

     PARLIŃSKA M., PARLIŃSKI J. Badania statystyczne z Excelem, Wydawnictwo SGGW, Warszawa Wydanie I - 2003, Wydanie II - 2007.

     PARLIŃSKA M., TSYMBALENKO T., TSYMBALENKO O. Statistical Methods in Economics. Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw 2010.

*

     SADOWSKI W. Statystyka matematyczna, PWE, Warszawa 1995.

*

     WASILEWSKA E. Statystyka część I, Wydawnictwo „2000”, Warszawa 2000.

     WASILEWSKA E. Statystyka opisowa od podstaw, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.

     WAYNE L. W. Microsoft Excel. Analiza i modelowanie danych, Microsoft Press – APN PROMISE Warszawa 2005.

*

 
   
POWRÓT